مرور برچسب

انفرادگرایی دولت

تاملات کرونایی(۳)

نگاه اجمالی به ژئوپلیتیک کرونا روزهای آغازین بهار ۱۳۹۹، با دستکم دومیلیون بیمار و نزدیک ۱۵۰ هزار نفر کشته، گویای همه‌گیر شدن بیماری کرونا ویروس در جهان هستند: و درست در این وضعیت، دونالد ترامپ به صورت غیر قانونی اعلم می‌کند که حمایت مالی…