مرور برچسب

انسان شناسی فرهنگی

نگاهی انسان‌شناختی بر تجربه زندگی روزمره دختران دانشجو در ایران

نگاهی انسان‌شناختی بر تجربه زندگی روزمره دختران دانشجو در ایران :‌مسائل و چشم‌اندازها چكيده: در سال‌هاي بعد از انقلاب در ايران، حركتي كه حتي پيش از اين فرايند دگرگوني عميق جامعه ما آغاز شده بود، يعني ورود گسترده زنان به عرصه جامعه…

انسان‌شناسی حافظه و خاطره

انسان‌شناسی به مطالعه بر انسان در چهار بُعد زیستی، تاریخی، زبانی و فرهنگی می‌پردازد و خاطره و حافظه در هر چهار بُعد حضوری پررنگ و پیوسته دارند که در آغاز این علم از ابتدای قرن بیستم و حتی پیش از آن در علوم انسانی و اندیشه اجتماعی مورد توجه…

گفتگو درباره حوزه فکری انسان شناسی فرهنگی

طبیعی است که جنابعالی شخصیت علمی چند بعدی دارید اما اگر بخواهید بزرگترین دغدغه فکری‌تان در حوزه اندیشه را بیان کنید، کدام حوزه را انتخاب می کنید و اگر امکان دارد کمی درباره این حوزه برای ما توضیح بدهید ؟ بزرگترین دغدغه فکری من، در حوزه…

آغازی نو برای «انسان شناسی و فرهنگ»

اسطوره شناسی ایرانی و تکرار بی پایان «نوروز» در مفهوم تقدس «جشن» و در مفهوم کشاورزی فصل «بهار» به ما امکانی بی مانند می دهد که هر بار با بهار، دست کم تلاش کنیم خود را از نو بسازیم و رابطه خویش را با جهان بار دیگر تعریف کنیم. این هدفی است که…