مرور برچسب

انسان شناسی جنسیت

نگاهی انسان‌شناختی بر تجربه زندگی روزمره دختران دانشجو در ایران

نگاهی انسان‌شناختی بر تجربه زندگی روزمره دختران دانشجو در ایران :‌مسائل و چشم‌اندازها چكيده: در سال‌هاي بعد از انقلاب در ايران، حركتي كه حتي پيش از اين فرايند دگرگوني عميق جامعه ما آغاز شده بود، يعني ورود گسترده زنان به عرصه جامعه…