مرور برچسب

انسان شناسی آمریکا

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۱۱): نوشتار ِ نوین ِ مردم‌نگاری

جرج مارکوس، انسان‌شناس آمریکایی، در سال 1986 کتاب «نوشتن فرهنگ» را همراه با جیمز کلیفورد گردآوری کرد و مجموعه‌ای از جستارهای انسان‌شناختی به انتشار رساند. در همین سال نیز «انسان‌شناسی به مثابه نقد فرهنگی» را همراه مایکل فیشر،…