مرور برچسب

انسان‌شناسان

پاره‌های اندیشه و هنر (۲۰): خداحافظی با پدیده های “عجیب و غریب“ در انسان شناسی

جرمی مک‌کلانسی برگردان ناصر فکوهی تا مدتی بیش از اندازه طولانی، به انسان‌شناسی به مثابة شاخه‌ای علمی نگریسته می‌شد که هدف از آن مطالعه بر آیین‌ها و رسوم غریب قبایل دورافتاده است: مطالعه بر آیین‌های عجیب، رفتارهای شگفت‌انگیز در…