مرور برچسب

اندی وارهول

موزه خیال (۴): اندی وارهول (۱۹۲۸-۱۹۸۷) / قوطی های سوپ (۱۹۶۲)

زمانی که قوطی‌های سوپ ِ کمپبل ِ اندی وارهول، برای نخستین بار در 1962 به نمایش درآمدند، بیش از آن‌که تحسینی حتی دورادور را برانگیزند، اسباب مضحکه و رسوایی شدند. این نمایش بیشتر گویای یک «نا-هنر» بود تا یک هنر. اما تاثیر بنیانگذاری…