مرور برچسب

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن برتر و دیگر هیچ!

وزارت علوم انجمن جامعه‏ شناسی ایران را به عنوان برترین انجمن در حوزه کار خود اعلام کرده است و این البته می‏تواند مایه خوشحالی برای ما به مثابه اعضاء و هیئت مدیره انجمن باشد. اعضای انجمن در طول چند سال اخیر دست به تلاش جمعی و کار و کوشش سختی…