مرور برچسب

انتزاع

موزه خیال (۲۲): مارسل دوشان (۱۸۸۷-۱۹۶۸)

مفهوم هنر به صورت متعارف یا دستکم پیش از آنکه به دوران مدرن برسیم، با مفهوم «ساخت» و «مهارت» هم پوشانی دارد. همانگونه  که مفاهیم «تقلید» (mimesis) از یک الگوی موجود یا آرمانی، «بازنمایی»(representation) و صنعتگری(artisan) آن را همراهی…

موزه خیال (۱۵): کیشلوفسکی و ریستوری

کیشلوف کیشلوفسکی (۱۹۴۱-۱۹۹۶) سینماگر برجسته لهستانی، به ویژه با سه‌گانه قدرتمند خود «سه رنگ» (1993-1994) شهرت دارد. سه رنگ ِ پرچم فرانسه، آبی و سفید و قرمز که او به مثابه نماد سه آرمان آزادی، برابری و برادری، به سه روایت فیلمیک در…