مرور برچسب

اصلاحات

مجلس به چه کاری می آید؟

نظام دموکراتیکی که بر اساس اندیشه‌های فیلسوفان روشنگری در طول چند قرن ظاهر شد، برآمده از نگاهی ساختاری به ایجاد یک شکل جدید حکومت بود. شاید بتوان گفت این شکل حتی تا حد زیادی ابزاری و مبتنی صرفا مبتنی بر ایجاد قوای سه گانه مجریه، مقننه و…

اصلاحات به‌ مثابه ضرورت

شرایط موجود در کشور هنوز خبر از عدم‌توافق بر سر موضوع‌های بسیار زیادی می‌دهد: از شیوه مذاکرات هسته‌ای گرفته تا رویکرد اقتصادی و چگونگی مدیریت یارانه‌ها؛ از وضعیت فرهنگ و آنچه «اخلاق» نامیده می‌شود و در صورت ظاهری افراد متمرکزشده، گرفته تا…

چالش های یک انتخابات: گفتگو با ناصر فکوهی

این گفتگو در شهریور ماه 1387 به صورت الکترونیک با سایت باران انجام شده است. 1- اصلاحات چیست و ما هنگام طرح آن به دنبال چه خواسته هایی باید باشم مفهوم «اصلاح» که واژه جمع آن در ادبیات سیاسی سال های اخیر بسیار رواج یافته است، ظاهرا…