مرور برچسب

اسماعیل سعادت

سعادت تا ابد

درگذشت اندیشمند و بزرگمرد زبان و ادب ایران اسماعیل سعادت (۱۳۰۴-۱۳۹۹) روز دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ایران یکی از ارزشمندترین اندیشمندان و در همان حال یکی از الگوهای کم‌مانند اخلاق و کار و زحمت و انسانیت در یک زندگی فرهنگی را از دست داد:…