مرور برچسب

اسلام گرایی افراطی

عکس فوری(۲۸۲): فاشیسم واژگون 

تصویر: میشل اونفره فرازگفتاری هست که ظاهرا به برنارد شاو منتسب می‌کنند؛ وقتی از او می‌پرسند: «چرا شما در جوانی، برخلاف دیگران، چپی نشدید؟  او پاسخ می‌دهد: چون همیشه وحشت داشتم یک پیر خرفت، بد اخلاق و دست‌راستی بشوم!». پرسش این است: چرا…