مرور برچسب

اسلام هراسی

عکس فوری (۲۳۱): ۴۸ ساعت تا فاجعه ای ناگزیر: انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه

کمتر از 48 ساعت دیگر، احتمال دارد فاجعه‌ای واقعی در فرانسه اتفاق بیافتد: پیروزی لوپن، نوفاشیست‌ پوپولیست و اسلام‌هراس. در این یادداشت به سه پرسش، پاسخ‌هایی کوتاه می‌دهیم: چرا چنین نتیجه‌ای را یک فاجعه بزرگ‌ و محتمل دانسته و چرا با وجود…