مرور برچسب

اسطوره و موسيقي

ساختار‌گرایی، اسطوره و موسیقی

لوي استروس ساخت را نوعي الگو مي‌داند كه دست‌كم چهار ويژگي داشته باشد: نخست آنكه از اجزايي تشكيل شود كه تغيير يكي از آن‌ها ديگر اجزا را نيز دگرگون كند؛ دوم آنكه بتوان آن‌را در گروهي از دگرگوني‌ها جاي داد كه به نوبه‌ي خود نمونه‌هاي…