مرور برچسب

اسطوره سازی

درسگفتار: آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش سوم)

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/  مقدمه / بخش سوم ۸- توهم قهرمان‌ها و ضد قهرمان‌ها: شاید با توجه به پیش زمینه‌ای که در تاریخ فرهنگی و دینی ایران وجود دارد این یکی از نخستین توهم‌‌ها یا اسطوره‌هایی می‌بود که باید به آن…

اسطوره ها و اسطوره سازی ها: ”شاهنامه خوانی” در بازی قدرت

داستان فردوسی و شاهنامه اش در کشور ما سرگذشت غریبی داشته است، در سال های نخست انقلاب اسلامی ما با واکنشی اغلب تند و اگر خواسته باشیم با ملایمت بسیار سخن بگوئیم با نوعی نفی کمابیش روشن نسبت به این “شاهکار ادبیات ایران” و “بنیان گذار فرهنگ…