مرور برچسب

اروپای جنوبی

گفتارهای عمومی (۱۳۵، بخش اول): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در اروپای شرقی و…

به اطلاع علاقمندان میرساند بخش اول از صد و سی و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 4 اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای…