مرور برچسب

اروتیک

انسان شناسی درد و رنج (۹۳)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور این مردان و این زنان از خلال یک تسخیر‎زدایی اخلاقی که برایشان به یک فلسفه زندگی تبدیل شده، پیوسته به دنبال آن هستند که موقعیت رنج و درد اولیه خود را بازتعریف کنند و آن را نوعی تسلط شخصی…