مرور برچسب

ارامنه تركیه

گفتارهای عمومی (۱۲۳): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:ارامنه ترکیه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه دهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…