مرور برچسب

ادبیات فارسی

به یاد هوشنگ ابتهاج

به یاد  هوشنگ ابتهاج (۱۳۰۶-۱۴۰۱) شهر ِ بارانی ِ شادمان کوچه‌های شهرت خالی‌اند. سبز و اندوهبار. در سپیده دمی که دیگر نیستی. هزاران هزار قطره اشک بدرقه‌ات خواهند کرد. شهر ِ بارانی شادمان، همه شهرهای سرزمین پهناوری که برایش شعر می سرودی،…

سیروس شمیسا و افسانه‌هایی که شکست

آنچه از سوی شخصی همچون من درباره دکتر شمیسا به بیان دربیاید، نمی‌تواند ارزشی دانشگاهی به معنای اخص کلمه، داشته باشد زیرا در رشته‌ای که ایشان در آن تخصص و تشخص بالایی دارند، آگاهی من از یک فرد متعارف بالاتر نمی رود. درست است که ما هر دو…