مرور برچسب

اخلاق روزنامه نگاری

اخلاق روزنامه نگاری و رسالت دانشگاهیان

تضاد میان کار روزنامه نگاری - و در اصطلاحی تحقیر آمیز تر «ژورنالیسم» - و کار دانشگاهی یا آکادمیسم، بارها، از جمله به همین قلم مطرح شده است، اما این موضوعی است که گاه به گاه نیاز به بازگشت و روشن کردن برخی از نکات به صورتی تفصیلی تر و تحلیل…