مرور برچسب

آنتروپوموفیسم

نظریه‌های بدن (۱۰): وحدانیت و بدن

نظریه‌های بدن / بخش دهم/ وحدانیت و بدن به موضوع انسان‌شکل‌گرایی (آنتروپوموفیسم) بازگردیم. در یهودیت و مسیحیت به استنادی دینی در کتاب مقدس اشاره می شود که در آن  تاکید می‌شوید: انسان شبیه به خداوند آفریده شده است. این استناد…