مرور برچسب

آمریکای لاتین

گفتارهای عمومی (۱۴۰): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در آمریکای لاتین

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهلمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین 1402 در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…