مرور برچسب

آشویتس

عکس فوری: (۲۵۸): آشویتس در خانه 

برای کسانی که سال‌های سال است هولوکاست و آشویتس را نفی می‌کنند، شاید (و امیدواریم) اسباب سرافکندگی باشد که تصویر یک زندانی عقیدتی، دکتر فرهاد میثمی، به صورتی چنین گسترده سراسر شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را  پُر کند و به صورتی ناگزیر به…