مرور برچسب

آرمان

موزه خیال (۱۶): واقع‌گرایی نو 

آرمان و واترلوی شوپن واقع‌گرایی نو یا نئو‌رئالیسم‌، نام گروهی بود که در دهه 1960 در بحبوحه چرخش اجتماعی بزرگ جامعه اروپایی و آمریکایی در کشور اخیر شکل گرفت و در مرکز این گروه پیررستانی (1930-2003)(Pierre Restany) فیلسوف و منتقد ادبی…