مرور رده

میزگردها و نشست‌ها

گزارش همایش انسان شناسی هنر در اصفهان(۳): سخنرانی آقای دکتر فکوهی

مرضیه دافعیان بخش سوم در ادامه ی نشست دکتر فکوهی عضوء هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس گروه انسان شناسی فرهنگستان هنر سخنرانی نمود: دکتر فکوهی که در خصوص حوزه ی نظری انسان شناسی هنر پیشتر عمده ترین مباحث مطرح در…

گزارش نمایش فیلم «سیانوزه» وسخنرانی «خیایان و مدرنیته»

یاسمن اوحدی اولین نشست، از مجموعه نشست های سال تحصیلی 87-88 گروه علمی – تخصصی انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران، با عنوان با نمایش فیلم مستند "سیانوزه" اثر رخساره قائم مقامی و سخنران دکتر عباس کاظمی با عنوان "خیابان و مدرنیته"…

گزارش نخستین نشست جامعه شناسی قدرت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مینا رجبی نخستین جلسه از سلسله نشست‌های جامعه‌شناسی قدرت با حضور دکتر ناصر فکوهی و محوریت بحث "قدرت و خشونت در سیستم‌های معاصر" در تاریخ یکشنبه 3 آبان 88 در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد .در این نشست دکتر فکوهی پیرامون سه…

نگاهی بر جامعه شناسی بودریو با تاکید بر نظریه وی در حوزه سیاسی و جهانی شدن

این سخنرانی به دعوت دکتر حمید رضا جلایی پور در چارچوب دوره آموزشی یکساله حزب مشارکت، در بخش مباحث مربوط به جامعه و جامعه شناسی در نشست ششم: نظریه پردازان متاخر جامعه شناسی انجام گرفت. در این نشست که در روز پنجشنبه 9 آذر 1385 در تهران برگزار…