مرور رده

شنیداری

هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها

سخنرانی ناصر فکوهی: هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها  گروه شهر و معماری هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی قزوین / دانشگاه آزاد اسلامی - واحد باراجین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ زمان…

سخنرانی ناصر فکوهی: تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری

انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ پیرو وعده ای که پیش از این در نوروزنامه 1395 به دوستان و علاقه مندان داده بودیم؛ مبنی بر انتشار فایل های دیداری شنیداری جلسات و سخنرانی هایی که به وسیله یا با همکاری موسسه بین المللی «انسان…