گفتارهای عمومی ( مجموعه ۱۵ قسمتی جدید): خشونت در جهان معاصر

به اطلاع می‌رساند مجموعه ۱۵ قسمتی جدید گفتارهای عمومی دکتر ناصر فکوهی با موضوع “خشونت در جهان معاصر” از پانزدهم تیر ۱۴۰۲ آغاز شده و تا بیستم مهر ۱۴۰۲ ادامه خواهد یافت.

موضوع جلسات به ترتیب ذیل خواهد بود:

۱-مباحث عمومی  و پایه‌ای خشونت
۲- خشونت در طبیعت و جانوران
۳- خشونت انسانی در جهان پیش مدرن
۴-خشونت انسان: پایه‌های مدرن
۴- خشونت علیه طبیعت
۶- خشونت علیه سایر جانوران
۷-خشونت علیه زنان
۸- خشونت علیه کودکان
۹-خشونت های اقتصادی
۱۰- خشونت سیاسی/ دولت
۱۱- خشونت‌های روانی و نمادین
۱۲- خشونت علیه اقوام و فرهنگ‌ها
۱۳-خشونت اجتماعی
۱۴- زیبایی‌شناسی خشونت
۱۵- خشونت در جهان مجازی و آینده خشونت

 

تمام برنامه‌های گفتارهای عمومی از آغاز تا امروز،  بر روی دو کانال تلگرامی درس‌ها و گفتارهای عمومی در دسترس هستند. این دو کانال خصوصی هستند و برای عضویت در آن‌ها باید از  دو  آدرس زیر استفاده کنید:

کانال درس‌های ناصر فکوهی (تصویری) برای عضویت
https://t.me/+T2dvEGQx1drW3vv8

کانال گفتارهای عمومی (صوتی) برای عضویت
https://t.me/+RSMFOl4f1tkKmOmP