پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ با حضور ناصر فکوهی

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ نوزدهم، ترامپیسم و پیامدهای آن در جهان

مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ نوزدهمین جلسه از پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ را با حضور ناصر فکوهی با موضوع «ترامپیسم و پیامدهای آن در جهان» برگزار می‌کند.

دربارۀ موضوع جلسه: با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا شکاف بزرگی در جامعۀ آمریکا به وجود آمد که تا امروز ادامه دارد. این کشور، موقعیتش در جهان دگرگون شد و نظم جهانی را نیز به هم‌ ریخت. تحلیل پدیدۀ ترامپ به مثابۀ یک عامل یا یک معلول، که جهان را در دوران کرونا به سوی سقوط دموکراتیک و اوج‌گیری پوپولیسم‌های اقتدارگرا برد، و همچنین تحلیل پیامدهایش از جمله در ایران، موضوع بحث این جلسه با ناصر فکوهی مدیر انسان‌شناسی و فرهنگ است. به تازگی کتاب تازه‌ای (در قالب مجموعه مقاله) با عنوان «سال‌های ترامپ» به قلم ناصر فکوهی در انتشارات پل فیروزه منتشر شده است.

زمان: ۲۰ آبان ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ
این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام

anthropology_iran