نتیجه نظر سنجی : انسان شناسی و فرهنگ، «انسان شناسی و فرهنگ» باقی می ماند

مدیریت

با پایان یافتن زمان نظر سنجی(۱۵ اسفند ۱۳۸۸) از مدیران، همکاران و خوانندگان «انسان شناسی و فرهنگ» درباره تغییر نام این سایت، همانگونه که مشخص شد، نزدیک به ۵۵ درصد از شرکت کنندگان در این رای گیری به این پیشنهاد رای مخالف دادند. ۶۰ در صد از مدیران نیز با تغییر نام مخالف بودند. استدلال موافقان که پایه پیشنهاد بود و رای نسبتا بالای آنها نیز گواهی بر دغدغه ای در این زمینه است، آن بود که با این تغییر نام زمینه همکاری های گسترده تر و توسعه بیشتر و مناسب تر سایت در جهان مجازی و جهان واقعی فراهم می شود و استدلال مخالفان آنکه نام انسان شناسی و فرهنگ هم بار علمی تری دارد و هم جایی برای همه علوم انسانی دیگر را باز می گذارد و اکثریت همکاران و خوانندگان این سایت نیز از یکی از دو حوزه مزبور هستند. از این رو ، سایت انسان شناسی و فرهنگ با همین نام به کار خود ادامه خواهد داد. البته تلاش ما برای گسترش این سایت و تبدیل آن به یک کانون برای همه علاقمندان هنر، فرهنگ و علوم انسانی و همکاری های هر چه گسترده تر با سایر سایت ها و انجمن های مدنی با نگاه بین رشته ای و برای مطالعات و برنامه هایی در این زمینه، همچنان پا برجاست و این تمایل با نخستین نتایجی که از برگزاری سخنرانی ها و دوره ها و کارگاه های آموزشی سایت گرفته شده، خوانایی دارد.

سرانجام جای آن هست که از تمام دوستداران سایت که در این نظر سنجی شرکت کرده و از مسئولان فنی سایت که آن را سازمان داده و مدیریت کردند، تشکر کنیم.

مدیریت سایت «انسان شناسی و فرهنگ»