فرهنگ و رسانه های نوین

انتشار کتاب جدید ناصر فکوهی در انتشارات همشهری

فرهنگ و رسانه های نوین . زمستان ۱۴۰۰

کتاب فرهنگ و رسانه های نوین اثری از دکتر ناصر فکوهی، انسان‌شناس و جامعه‌شناس معاصر است که در انتشارات همشهری به چاپ رسیده است.

درباره کتاب فرهنگ و رسانه های نوین
این کتاب مجموعه‌ای است از بیست و هفت‌مقاله و یادداشت، به انضمام نوشته‌ای از ژیل دلوز است که طی ده‌سال اخیر در زمینه‌ اهمیت و تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ جوامع و به‌ویژه فرهنگ ما منتشر شده‌اند.

رسانه‌ها در طول نیمه‌ی دوم قرن بیستم و دودهه‌ی‌ آغازین قرن بیست و یکم، به عامل اصلی ارتباط روشنفکران و هنرمندان با مردم به معنای عام کلمه تبدیل شدند. این نکته‌ای است که ممکن است مورد پسند ما باشد یا نباشد اما بعید به نظر می‌رسد که بتوان آن را نفی کرد: از مطبوعات و کتاب و رادیو و تلویزیون گرفته تا شبکه‌های اجتماعی، همه‌جا ما شاهدیم که بین «امر محلی» و «امر جهانی» پیوندی گسست‌ناپذیر برقرار شده و فرهنگ عاملی مهم‌تر در مدیریت جوامع می‌شود. نبود درک لازم در این زمینه ممکن است به اشتباه‌های بزرگی در زمینه‌ سیاستگذاری فرهنگ منجر شود که می‌تواند ریشه‌ آسیب‌های کوتاه و درازمدت بسیاری باشد.