درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی از کارل مارکس تا اولریش بک

فرهیختگان ارجمند به اطلاع می رساند مجموعه ده قسمتی جدید از سری گفتاری های عمومی دکتر ناصر فکوهی با عنوان “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی از کارل مارکس تا اولریش بک” از پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ تا پایان فرورین ۱۴۰۱ هر هفته در کانال درس ها و درس گفتارها و کانال اینستاگرام ایشان

منتشر خواهد شد.

در این سری از جلسات گفتارهای عمومی به نقد و بررسی نظریات این متفکران پرداخته می شود:
کارل مارکس/ فریدریش نیچه/  زیگموندفروید / گئورگ زیمل / ماکس وبر / تئودور آدورنو/ هانا آرنت / یورگن هابرماس / نوربرت الیاس/ اولریش بک