جلسه سخنرانی: واکاوی جنبش دانشجویی، دانشجو به مثابه کنشگر اجتماعی

گروه اخبار

انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، روز دوشنبه آینده ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، جلسه ای را در ادامه جلسات نقد و سخنرانی های خود، جلسه ای را درباره واکاوی جنبش دانشجویی برگزار می کند. در این جلسه که با حضور دکتر حمید رضا جلایی پور و دکتر ناصر فکوهی ، اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، تلاش می شود که با تحلیل به تجارب گذشته جنبش دانشجویی در جهان و در ایران نگاهی نسبت به آینده این جنبش انداخته شود. جنبش دانشجویی برغم پویایی آ« در طول سالیان پس از انقلاب در سال های اخیر در دانشگاه با خاموشی و انفعال روبرو بود و امروز آینده آن زیر سئوال است. آیا دانشجو به مثابه یک کنشگر اجتماعی می تواند آینده ای را درون خود داشته باشد. این پرسشی است که سخنرانان این جلسه تلاش می کنند به آن پاسخ دهند و فراتر از این پرسش به تحلیل سازوکار میدان کنش دانشجویی بپردازند.

این جلسه ساعت دو بعد از ظهر در سالن شهید جوزی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تشکیل می شود ورود برای عموم آزاد است.