آیین رونمایی از مجموعه هشت جلدی «ایران من»

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

 “آیین رونمایی از مجموعه های هشت جلدی : ایران زمین” تالیف رضا منصوری به کوشش نشر دیبایه ، با سخنرانی دکتر ناصر فکوهی ؛ انسان شناس، استاد دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا اجتهادی ؛ استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱،  ساعت ۱۸  مکان: تالار مجازی کتابخانه  https://vc.sharif.edu/ch/library*     

پس از ورود گزینه مهمان را انتخاب و پس از آن نام خود را وارد کنید.

 حضور برای عموم آزاد است.