مرور برچسب

۱۶ آذر

دنباله روی نخبگان از جامعه، پوپولیسم عقیم است

گفتگو با ناصر فکوهی درباره شانزدهم آذر روح الله سپندارند مقدمه: کشور ما در ١٠٠ سال اخیر بسیار از رفتارها و اندیشه های افراطی ضربه خورده است و باید به شدت از این گونه رفتارها و اندیشه ها اجتناب کند. این مهم ترین معنا و نمادی است که به…

نداشتن انگیزه و هدف مشکل اصلی دانشجویان ایرانی: گفت‌و گو با ناصر فکوهی به مناسبت روز دانشجو

روز 16 آذر در ایران به نام روز دانشجو نامگذاری شده است. روزی که به یاد سه دانشجو که در اعتراض به دیدار رسمی نیکسون و از سرگیری روابط ایران با بریتانیا در دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می‌شود. گره زدن این واقعه تاریخی با روز دانشجو…

درباره ۱۶ آذر: گفتگو با ناصر فکوهی

روح الله سپندارند 1- آیا می توان جنبش دانشجویی را از جمله جنبشهای اجتماعی به شمار آورد؟ جنبش های دانشجویی را از برخی از لحاظ می توان جنبش اجتماعی دانست و از برخی دیگر، نه. مسئله بر سر آن است که آیا می توان از جایگاه یا موقعیت اجتماعی…