مرور برچسب

یحیی امامی

درگذشت یک دوست و یک همکار: دکتر یحیی امامی درگذشت

یحیی امامی پزشک جوانی که با شور و علاقه ی واقعی و درونی به سوی تحصیل جامعه شناسی روی آورده بود و در عمر کوتاه و پرثمر خود نه تنها تحصیلات خود را در مقطع دکترای جامعه شناسی در دانشکده علوم اجتاعی دانشگاه تهران به پیش برده بود، بلکه چندین اثر…