مرور برچسب

گیوه

واژگان یک فرهنگ (۱۲): «کفش»: :۲- گیوه های بازیافته

تاریخ مدرنیته ایران، از ابتدای قرن بیستم با تاریخ ساخت نخستین کارخانه چرم سازی در تبریز(1308) مترادف بود. کارخانجاتی که تا سی سال بعد تعداد آنها به بیش از 20 واحد می رسد . و تقریبا در همین زمان است که نام یک کارآفرین ایرانی مطرح می شود :…

واژگان یک فرهنگ (۱۱) «کفش» : ۱- گیوه های گم شده

در زبان فارسی امروز اصطلاح «کفش و لباس» با گروهی از واژگان و مفاهیم پیوند خورده است که مهم ترین آنها تواتر تغییر پوشاک است: خریدن کفش و لباس برای عید یا برای یک مراسم آیینی ( عروسی). کفش همچنین هر چه بیش از پیش در کنار حفظ موقعیت های…