مرور برچسب

گوناگونی فرهنگی فاشیسم

گفتارهای عمومی (۱۳۶): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در فرانسه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش

به اطلاع علاقه مندان میرساند سری جدید گفتارهای عمومی دکتر ناصر فکوهی با عنوان "فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش" از سیزدهم بهمن ماه 1401 آغاز می شود و تا چهارم خردادماه 1402 ادامه خواهد یافت. در این مجموعه 15 قسمتی (جلسات 132 تا 146) به سرفصل…