مرور برچسب

گفتگوی پیر بوردیو و کاترین پورتوون

همیشه جای یک سبیل خالی است!(۲)

گفتگوی پیر بوردیو و کاترین پورتوون ترجمه ناصر فکوهی بخش دوم و نهایی(همراه با متن فرانسوی) تله راما: آیا مونث بودن برای یک زن مدیر همان معنایی را دارد که برای یک منشی؟ پیر بوردیو: نه، مسلما نه.محدودیت ها به کارکردها مربوط می شوند. زن…

همیشه جای یک سبیل خالی است!(۱)

گفتگوی پیر بوردیو و کاترین پورتوون ترجمه ناصر فکوهی توضیح: پیش از این، در همین صفحه مصاحبه ای از کاترین پورتوون با بوردیو را درباره کتاب «سلطه مذکر» خواندیم. این بخش دیگری از همین مصاحبه است که در شماره دیگری از تله راما(20 ؤوئیه 1998)…