مرور برچسب

گفتگوی دیدیه اریبون با پیر بوردیو

گفتگوی دیدیه اریبون با پیر بوردیو: دانشگاه ها: پادشاهان برهنه (۲)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش دوم - باز هم خواهد گفت که جامعه شناس می خواهد خودش را بالاتر از همه قرار دهد. که بوردیو باز خواسته است خودش را به جای خدا بگیرد. - شکی نیست که خود پروژه جامعه شناسی و از جمله آنچه را که «جامعه شناسی شناخت»…

گفتگوی دیدیه اریبون با پیر بوردیو: دانشگاه ها: پادشاهان برهنه(۱)

ترجمه ناصر فکوهی این گفتگو در مجله نوول ابسرواتور سال 1984 به انتشار رسیده است. - پیر بوردیو امروز در نوول ابسرواتور است و این می تواند مایه شگفتی باشد. می گویند که شما چندان علاقه ای به مطبوعات و روزنامه نگارن ندارید؟ - حرف زیاد زده…