مرور برچسب

گفتگوی ایزابل گراو با بوردیو

«من کیستم؟» : گفتگوی ایزابل گراو با بوردیو (۵)

ترجمه ناصر فکوهی من کیستم - بخش پنجم گراو: البته باید درک کرد که این مسائل هیچ ربطی با آنچه اصطلاحا «کیفیت» آنچه انجام می دهیم، ندارند. بوردیو: در اینجا ما با ابعاد اجتماعی و ناخود آگاه سروکار داریم. یک ناشر مسن چیزهایی را منتشر می…

«من کیستم؟» : گفتگوی ایزابل گراو با بوردیو (۴)

ترجمه ناصر فکوهی بخش چهارم گراو: منظور من در اینجا آن نبود که به گفتمان «همه چیزها با هم ربط دارند» برسم، بلکه نظرم بیشتر آن بود که بپرسم امکان چنین استفاده هایی از تزهایی شما چه معنایی می تواند در تولید علمی تان داشته باشد.…

«من کیستم؟» : گفتگوی ایزابل گراو با بوردیو (۳)

ترجمه ناصر فکوهی بخش سوم گراو: شما همواره میدان هنری را به مثابه میدانی مشخص کرده اید که لزوما ضوابط میدان اقتصادی را به رسمیت نمی شمارد. من در این مورد با شما موافق نیستم. مهم ترین چیزی که در میدان هنری به چشم می خورد تراکم…

«من کیستم؟» : گفتگوی ایزابل گراو با بوردیو (۲)

ترجمه ناصر فکوهی بخش دوم گراو: من فکر می کنم اندیشیدن به شرایط یک «خود اندیشی درونی شده» و به کارکردهایی که می توان برای آن در نظر گرفت، خود می تواند نوعی خود اندیشی باشد. بوردیو: و البته حق با شماست. من فکر نمی کنم که باید نوعی…

«من کیستم؟» : گفتگوی ایزابل گراو با بوردیو(۱)

بخش اول این گفتگو در سال 1996 به زبان آلمانی انجام شده است(The Thing 1996) و ورونیک گولا (Véronique Gola) آن را برای سایت پیر بوردیو به زبان فرانسه ترجمه کرده است. ترجمه فارسی زیر از فرانسه انجام شده است. گراو(Isabelle Graw) - اغلب…