مرور برچسب

گفتمان سیاسی

پرسش از فرهنگ(۷۱): چه تفاوت هایی میان گفتمان سیاسی و گفتمان فرهنگی وجود دارد؟

از دوران افلاطون و گفتگوهایی سقراطی او تا امروز، با گذار از نوافلاطونیان، ماکیاولیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم تا ایدئولوژی های عمل گرای کنونی که اغلب دعوی پایان ایدئولوژی را در گفتمان سیاسی دارند(نظیر فوکویاما) اما در نهایت بر یک ایدئولوژی…