مرور برچسب

گفتار

پاره های هنر (۳۱)، یونسکو: زبان، گفتار و شکلک ها

برگردان ناصر فکوهی اگر باور داشته باشیم که تئاتر صرفا صحنه نمایش ِ گفتار است، بخ سختی ممکن است قبول کنیم چنین نمایشی بتواند زبانی مستقل هم داشته باشد. چنین تئاتری همواره وام دار شکل هایی دیگر از اندیشه باقی خواهد ماند که از خلال گفتار…

پرسش از فرهنگ(۳۰) : آیا اهمیت نوشتار و گفتار در رشد فرهنگی برابر است؟

از گفتار تا نوشتار مطالعات زبان شناسی، باستان شناسی و انسان شناسی در سال های اخیر پیشرفت های بسیار زیادی کرده اند و توانسته اند با گروهی دیگر از مطالعات در حوزه ها بیرون از حوزه علوم انسانی به خصوص پژوهش های رفتارشناسی جانوری، ژنتیک و…