مرور برچسب

گروپیوسٰ باوهاوس

پاره های هنر (۲۵)، گروپیوس: باوهاوس

برگردان ناصر فکوهی من پیش از جنگ جهانی اول، کار خودم را به عنوان معمار آغاز کرده بودم – طراحی کارخانه فاگوس در 1911 و نمایشگاه ورکبوند کلن در 1914 شاهد این امر هستند – اما خودآگاهی نسبت به مسئولیت هایی که یک معمار باید داشته باشد، زمانی…