مرور برچسب

کودکی

اندیشه های تصویری(۵): کودکی

ناصر فکوهی (طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی) کودکی، تصویری از گذشته ای پاک و از دست رفته و از معصومیتی تخریب شده، از بهشتی گمشده، جزیره آرامی در دریایی بی موج، از نبود زمان و مکان، از رنگین کمان بی پایانی و مرطوب بر صحنه و میدانی تصور می…