مرور برچسب

کنشگر اجتماعی

جلسه سخنرانی: واکاوی جنبش دانشجویی، دانشجو به مثابه کنشگر اجتماعی

گروه اخبار انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، روز دوشنبه آینده 15 اردیبهشت 1393، جلسه ای را در ادامه جلسات نقد و سخنرانی های خود، جلسه ای را درباره واکاوی جنبش دانشجویی برگزار می کند. در این جلسه که با حضور دکتر حمید رضا جلایی…

اخلاق حرفه‌ای: پول به مثابه هدف اصلی کنشگران اجتماعی: گفتگوبا ناصر فکوهی

نگار حسینی در دنیای جدید همه چیز تغییر کرده یا در حال تغییر است. در دوران پدربزرگ‌های ما کارمند دولت بودن اعتباری داشت و البته درآمدی به نسبت خوب. این مردهای دولتی موارد خوبی برای ازدواج بودند و لاجرم سرشان در هیچ شرایطی بی‌کلاه…