مرور برچسب

کردارشناسی جانوری

پرسش از فرهنگ (۷۲): آیا جانوران «فرهنگ» دارند؟

پس از کارل فون فریش (1886-1982) و کنراد لورنتس(1903-1989) ، کردار شناسان جانوری اتریشی و هر دو برنده جایزه نوبل فیزیولوژی در 1973، که آثار مهم آنها از سال های پیش از جنگ تا دهه 1970 درباره مفاهیمی چون منشاء های طبیعی زبان و خشونت منتشر شده…