مرور برچسب

کتاب گفت‎وگوهایی دربارة انسان و فرهنگ

«گفت‎وگوهایی درباره انسان و فرهنگ»: گفت‎وگو با ناصر فکوهی درباره کتاب او

علی رضا جاوید تنفس در فضای متن - به عنوان نخستین سؤال بفرمایید که «گفت‎وگو» به مثابه یک تکنیک و روش در علوم اجتماعی چگونه تعریف شده است و از چه جایگاه علمی برخوردار است؟ و در ادامه نیز بفرمایید که تفاوت «گفت‎وگو» با «مونولوگ» چیست و…