مرور برچسب

کتاب پاره های انسان شناسی آنارشیستی

گزارش کامل رونمایی کتاب «پاره های انسان شناسی آنارشیستی» در نشر هنوز

روابط عمومی نشست رونمایی کتاب «پاره‌های انسان‌شناسی آنارشیستی» نوشته «دیوید گربر» که با ترجمه رضا اسکندری و مهرداد امامی و مقدمه ناصر فکوهی از سوی انتشارات گهرشید منتشر شده، در کتاب فروشی هنوز برگزار شد. ناصر فکوهی بخش نخستین سخنرانی…