مرور برچسب

کتاب مبانی انسان شناسی

گفتگویی درباره «مبانی انسان شناسی»

کتاب هفته – خانه کتاب انسان شناسی زیستی نخستین شاخه از چهار شاخه انسان شناسی است که کمتر شناخته شده، چگونه می توان از انسان شناسی زیستی در حوزه مسائل جنایی و قضایی بهره برد؟ امروزه در سطح کشورهای توسعه یافته «انسان شناسی زیستی» و…

مبانی انسان شناسی

گروه اخبار کتاب مبانی انسان شناسی، که بر اساس برنامه همین درس تالیف شده است به و سیله نشر نی، به انتشار رسید. در این کتاب تلاش شده است با به کار گیری یک زبان ساده، دسترسی به نخستین آگاهی ها برای ادامه تحصیل در این رشته فراهم آید. کتاب…