مرور برچسب

کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم

« درباره کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم»

میزگرد شرق با محسن رنانی و ناصر فکوهی از چند ماه پیش، محافل مهم علوم انسانی در دانشگاه‌ها، کالج‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات علمی اروپا و امریکا درباره «مارکس جدید» سخن می‌گفتند که باز «سرمایه» نوشته و البته این‌بار «در قرن بیست‌ویکم». کتاب…