مرور برچسب

کتاب اسطوره‌شناسی سیاسی هنر اسطوره قدرت

اسطوره‌شناسی سیاسی، هنر، اسطوره، قدرت

گروه کتاب و رسانه اسطوره‌شناسی سیاسی، هنر، اسطوره، قدرت، تهران، نشر فردوس، 1378، 432 صفحه + نمایه موضوعی و اسامی خاص. دربارة کتاب اسطوره‌شناسی سیاسی مجموعه‌ای از مقالات با محور اصلی نگاه به اسطوره و هنر از دیدگاه انسان‌شناسی سیاسی…